تبلیغات
مهندسی اقتصادکشاورزی - اقتصاد چیست؟

اقتصاد چیست؟

نویسنده :نگین عباسوند
تاریخ:یکشنبه 8 آبان 1390-01:31 ب.ظ

اقتصاد چیست؟

اقتصاد دانشی است که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

اقتصاد خرد

 

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

 

اقتصاد کلان

 

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

 

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

 

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدید?استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدید? اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

 

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

 

اقتصاد چیست

 

انسان با توجه به تمایلی که به رفع نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 

موضوع علم اقتصاد

 

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

 

تعریف اقتصاد

 

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy   قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

 

ابزارهای اقتصادی عبارتند از : آمار كه شامل گرد آوری ، تحلیل و تفسیر انواع داده های عددی می شود ؛ حسابداری كه به رابطه میان تولید ، قیمتها ، سود ، موجودی انبار ، سطح كارایی و هزینه ها می پردازد ؛ و ریاضی كه نمودار های هندسی و نشانه دهی خیالی را برای گسترش نظریه های پیشرفته اقتصادی به كار می گیرد.

 

اقتصاددانان به تمام پدیدارهای انسانی ، در ارتباط با فعالیت هایی كه در جهت برآورده ساختن خواسته ها انجام می گیرد، علاقه مندند و پیوسته در پی یافتن راههایی برای تشریح اهمیت اقتصادی حوادث گذشته و كشف كارآمد ترین راه دستیابی به هدف های مطلوب هستند.

 

تجزیه و تحلیل اقتصادی به شدت بر « الگوسازی » تكیه دارد. الگوسازی برخورد ساده شده ای با دنیای اقتصادی است كه استفاده از منطق استنتاجی را برای تحصیل فرضیه های مفید عمومیت دادن به شرایط موجود در جهان واقعی ، مجاز می شمارد. برای تایید و تصدیق فرضیه هایی كه در الگو سازی بسط داده شده اند ، اقتصاد دانان اقدام به « تحقیقات تجربی » بر اساس گرد آوری و تحلیل اطلاعات واقعی موجود، می نمایند.

 

اقتصاد عملی یا مهندسی اقتصاد ، توجه خود را به مفاهیم عملی اصول اقتصادی و نظریه ها معطوف می دارد تا بتواند تغییر و بهبودی در اقتصاد به وجود آورد . اقتصاد توضیحی می كوشد تا انواع داده ها ، واقعیات ، و حوادث مربوط به جنبه خاصی از مشكل درونی یك اقتصاد را گردآوری و طبقه بندی نماید.

 

برای تمركز یافتن بر اندیشه مستقیم اقتصاد باید از سفسطه ی تركیب اجتناب نمود. به عنوان مثال:

 

اگر كشاورزی آنقدر خوش شانس است كه در یك سال به خصوص مقداری استثنایی محصول تولید نماید ، می توان به این نتیجه گیری درست رسید كه درآمدش افزایش خواهد یافت ، ولی این باور كه چنین نتیجه ای برای تمام كشاورزان یك گروه صادق است ، اشتباه خواهد بود . در حقیقت اگر ، تمام كشاورزان موفق به تولید بیش از حد متعارف در یك سال شوند ، به احتمال زیاد درآمد آنها كاهش می یابد ، البته با فرض آنكه دولت در جهت تثبیت قیمت اقدامی به عمل نیاورد . به بیان دیگر ، تعمیم ، هر چند هم كه در یك سطح تحلیل اقتصادی كاملاً صحت داشته باشد ، احتمالاً برای سایر سطوح اقتصاد درست نخواهد بود .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis canadian drugs
دوشنبه 3 تیر 1398 12:51 ق.ظ

Really all kinds of beneficial knowledge.
cialis herbs wow cialis tadalafil 100mg cialis kaufen bankberweisung prescription doctor cialis achat cialis en europe price cialis wal mart pharmacy cialis with 2 days delivery cialis without a doctor's prescription tadalafil 20mg low cost cialis 20mg
http://knosesfu.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:17 ق.ظ

Whoa lots of valuable facts.
compare prices cialis uk cialis 5 mg effetti collateral side effects of cialis generic cialis at the pharmacy we choice cialis uk opinioni cialis generico cialis generika cialis 20mg cialis wir preise cialis dose 30mg
http://ovanflam.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:36 ق.ظ

You suggested that wonderfully.
we recommend cialis best buy cialis tablets for sale opinioni cialis generico cialis generic tadalafil buy non 5 mg cialis generici cialis therapie cialis tablets buy cialis online nz cialis lilly tadalafi legalidad de comprar cialis
http://ceptlili.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:21 ق.ظ

You revealed it terrifically.
sialis cialis coupons printable costo in farmacia cialis cialis online online cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 30 day trial coupon price cialis per pill cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg billiger
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:45 ب.ظ

Kudos. An abundance of facts!

cialis per paypa no prescription cialis cheap cialis canada cuanto cuesta cialis yaho cialis patentablauf in deutschland click here take cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico buy cialis online legal
buy cialis with prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:58 ق.ظ

Truly lots of very good knowledge.
cialis name brand cheap cialis coupon chinese cialis 50 mg cialis generique cialis tablets for sale prezzo cialis a buon mercato tadalafil 20 mg cialis savings card acheter cialis meilleur pri enter site 20 mg cialis cost
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:29 ب.ظ

Beneficial info. Regards!
cialis 5 mg funziona cialis 10mg prix pharmaci generic cialis 20mg tablets cialis efficacit buy cialis uk no prescription cialis side effects dangers cialis price thailand generic cialis pill online buying cialis in colombia cialis 200 dollar savings card
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:43 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis para que sirve prices on cialis 10 mg cialis preise schweiz where do you buy cialis cialis usa cost acheter cialis meilleur pri cialis herbs 5 mg cialis coupon printable cialis daily cialis cuantos mg hay
http://speedverbduc.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:52 ق.ظ

Fantastic information. Thanks a lot!
callus deutschland cialis online recommended site cialis kanada sublingual cialis online cialis coupons cost of cialis cvs cialis venta a domicilio achat cialis en itali non 5 mg cialis generici 5 mg cialis coupon printable
http://acsure.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:01 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of postings!

cialis for daily use cialis super acti cialis en mexico precio cialis generique 5 mg enter site natural cialis cialis 20 mg 200 cialis coupon cialis online nederland cialis side effects dangers acquisto online cialis
http://sauflamet.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:59 ب.ظ

Terrific information, Regards.
cialis pas cher paris cialis for bph cialis for sale in europa side effects of cialis cialis side effects dangers fast cialis online generic cialis soft gels acheter cialis meilleur pri how do cialis pills work cialis tablets australia
cialis 20mg
جمعه 24 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

Useful material. Cheers.
ou acheter du cialis pas cher click now cialis from canada cialis therapie prescription doctor cialis cialis preise schweiz cialis 100mg suppliers acheter du cialis a geneve link for you cialis price cialis rezeptfrei sterreich tesco price cialis
http://miwara.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:23 ب.ظ

Seriously lots of beneficial facts.
viagra cialis levitra 40 mg cialis what if i take look here cialis cheap canada cialis for bph generic cialis soft gels cialis generic availability we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft we use it cialis online store
http://gamblucom.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:37 ب.ظ

Whoa quite a lot of excellent advice.
does cialis cause gout tarif cialis france cialis with 2 days delivery cialis y deporte cialis sicuro in linea cialis patent expiration cialis tadalafil cialis tadalafil online cialis generique cialis reviews
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:01 ق.ظ

Amazing material. Many thanks.
cialis online prescription doctor cialis cialis patentablauf in deutschland cialis patentablauf in deutschland how to buy cialis online usa cialis herbs cialis therapie enter site very cheap cialis cialis rezeptfrei acheter du cialis a geneve
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

Very good forum posts. Kudos!
we recommend cialis info cialis patent expiration cialis uk next day cialis kaufen wo click here take cialis we use it 50 mg cialis dose enter site very cheap cialis cost of cialis cvs how does cialis work cialis efficacit
https://kubanfss.ru/news/ochered-bez-problem
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:24 ق.ظ
シャネル スーパーコピー、シャネル コピー、シャネル 財布、シャネル バッグ、シャネル j12、ポーチ
http://sibcbt.ru/kontakty
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:23 ق.ظ
スーパー コピー スーパー コピー シャネル スーパー コピー 商品 ブランド スーパー コピー ヴィトン スーパー コピー 財布
http://www.datamars.com.ar/?page_id=123
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:15 ق.ظ
ブランドコピー,ブランドコピー通販,スーパーコピー,|ブランドコピー専門店
https://www.willpowerinstitute.com/author/administrator/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:15 ق.ظ
激安ブランドコピー通販
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:31 ق.ظ

Thank you. I value this!
canada online pharmacy canada pharmacies account online pharmacies of canada best canadian mail order pharmacies canadian prescriptions online buy viagra usa drugstore online shopping canadian online pharmacies rated canadian mail order pharmacies online pharmacies
http://montel.nsk.ru/catalogs/ABB
یکشنبه 18 فروردین 1398 10:11 ق.ظ
スーパーコピー,最高品質ブランドコピー財布(N級品),ブランド財布コピー激安通販専門店、スーパーコピーブランド財布を低価
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Thank you! Numerous write ups.

link for you cialis price we choice cialis pfizer india tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis great britain viagra or cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Beneficial forum posts. Many thanks!
cialis usa cost cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale cialis wir preise buy cialis online legal canada discount drugs cialis recommended site cialis kanada cialis cipla best buy online cialis
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis kamagra levitra cialis 10 doctissimo buying cialis overnight safe site to buy cialis online click now buy cialis brand ou trouver cialis sur le net canadian discount cialis cialis authentique suisse tadalafil 20mg are there generic cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Many thanks, Excellent information!
free generic cialis cialis 5 mg effetti collateral viagra cialis levitra only now cialis 20 mg we recommend cheapest cialis buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico cialis qualitat cialis arginine interactio generic cialis pill online
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Very well voiced indeed. .
look here cialis order on line cialis cipla best buy cialis tablets for sale generic cialis tadalafil cialis wir preise achat cialis en itali generic cialis pill online cialis for sale in europa look here cialis order on line where to buy cialis in ontario
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Thank you. I enjoy this!
walgreens price for cialis cialis prezzo al pubblico cuanto cuesta cialis yaho cialis pills only best offers 100mg cialis cialis generico in farmacia cialis great britain can i take cialis and ecstasy cialis australia org cialis manufacturer coupon
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You mentioned it fantastically.
cialis side effects cialis australian price cialis bula cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg para diabeticos cialis generico online preis cialis 20mg schweiz price cialis per pill cialis 20mg preis cf we like it cialis price
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Really lots of great facts!
cialis prezzo di mercato cialis authentique suisse venta cialis en espaa look here cialis order on line generic cialis cialis venta a domicilio link for you cialis price tadalafil purchase once a day cialis try it no rx cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30