تبلیغات
مهندسی اقتصادکشاورزی - اقتصاد چیست؟

اقتصاد چیست؟

نویسنده :نگین عباسوند
تاریخ:یکشنبه 8 آبان 1390-01:31 ب.ظ

اقتصاد چیست؟

اقتصاد دانشی است که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

اقتصاد خرد

 

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

 

اقتصاد کلان

 

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

 

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

 

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدید?استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدید? اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

 

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

 

اقتصاد چیست

 

انسان با توجه به تمایلی که به رفع نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 

موضوع علم اقتصاد

 

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

 

تعریف اقتصاد

 

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy   قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

 

ابزارهای اقتصادی عبارتند از : آمار كه شامل گرد آوری ، تحلیل و تفسیر انواع داده های عددی می شود ؛ حسابداری كه به رابطه میان تولید ، قیمتها ، سود ، موجودی انبار ، سطح كارایی و هزینه ها می پردازد ؛ و ریاضی كه نمودار های هندسی و نشانه دهی خیالی را برای گسترش نظریه های پیشرفته اقتصادی به كار می گیرد.

 

اقتصاددانان به تمام پدیدارهای انسانی ، در ارتباط با فعالیت هایی كه در جهت برآورده ساختن خواسته ها انجام می گیرد، علاقه مندند و پیوسته در پی یافتن راههایی برای تشریح اهمیت اقتصادی حوادث گذشته و كشف كارآمد ترین راه دستیابی به هدف های مطلوب هستند.

 

تجزیه و تحلیل اقتصادی به شدت بر « الگوسازی » تكیه دارد. الگوسازی برخورد ساده شده ای با دنیای اقتصادی است كه استفاده از منطق استنتاجی را برای تحصیل فرضیه های مفید عمومیت دادن به شرایط موجود در جهان واقعی ، مجاز می شمارد. برای تایید و تصدیق فرضیه هایی كه در الگو سازی بسط داده شده اند ، اقتصاد دانان اقدام به « تحقیقات تجربی » بر اساس گرد آوری و تحلیل اطلاعات واقعی موجود، می نمایند.

 

اقتصاد عملی یا مهندسی اقتصاد ، توجه خود را به مفاهیم عملی اصول اقتصادی و نظریه ها معطوف می دارد تا بتواند تغییر و بهبودی در اقتصاد به وجود آورد . اقتصاد توضیحی می كوشد تا انواع داده ها ، واقعیات ، و حوادث مربوط به جنبه خاصی از مشكل درونی یك اقتصاد را گردآوری و طبقه بندی نماید.

 

برای تمركز یافتن بر اندیشه مستقیم اقتصاد باید از سفسطه ی تركیب اجتناب نمود. به عنوان مثال:

 

اگر كشاورزی آنقدر خوش شانس است كه در یك سال به خصوص مقداری استثنایی محصول تولید نماید ، می توان به این نتیجه گیری درست رسید كه درآمدش افزایش خواهد یافت ، ولی این باور كه چنین نتیجه ای برای تمام كشاورزان یك گروه صادق است ، اشتباه خواهد بود . در حقیقت اگر ، تمام كشاورزان موفق به تولید بیش از حد متعارف در یك سال شوند ، به احتمال زیاد درآمد آنها كاهش می یابد ، البته با فرض آنكه دولت در جهت تثبیت قیمت اقدامی به عمل نیاورد . به بیان دیگر ، تعمیم ، هر چند هم كه در یك سطح تحلیل اقتصادی كاملاً صحت داشته باشد ، احتمالاً برای سایر سطوح اقتصاد درست نخواهد بود .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
купить в днепре фитнес резинки
سه شنبه 15 خرداد 1397 04:09 ب.ظ
петли для тренировок днепр
фітнес резинки жіночі купити дешево
купить резинку для фитнеса
bazo
купить резиновые петли украина
спортивная резинка
фитнес резинки купить одесса
фитнес ризинки
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:09 ب.ظ
резинки для фитнеса распределение
купить резинку для фитнеса харьков
магазин в котором продаётся резина для фитнеса
фитнес резинки александрия
резинка для фитнеса ironmaster
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:37 ب.ظ

Amazing a lot of good information.
viagra prescription generic sildenafil citrate uk online pharmacy viagra buy viagra online cheap uk buy viagra uk no prescription online pharmacy sildenafil generic viagra uk online buy viagra online uk viagra pharmacy uk where can i order viagra online
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 10:36 ب.ظ

Thank you, I like it.
tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona cialis 5mg buying cialis overnight venta cialis en espaa cialis dosage amounts generic cialis in vietnam cialis per paypa cialis generico lilly 40 mg cialis what if i take
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 01:05 ق.ظ

Really many of excellent tips.
american pharmacy cialis tesco price cialis cialis kamagra levitra what is cialis cialis 20mg preis cf cialis 100 mg 30 tablet cialis name brand cheap american pharmacy cialis cialis professional from usa cialis cipla best buy
طراحی سایت مشهد
یکشنبه 3 دی 1396 07:23 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
Jason
جمعه 17 آذر 1396 03:52 ق.ظ
I am extremely impressed with your writing skills as neatly as with
the structure to your weblog. Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
Either way stay up the excellent quality writing, it's uncommon to
see a nice weblog like this one these days..
What is leg length discrepancy?
شنبه 1 مهر 1396 05:20 ب.ظ
I appreciate, cause I found just what I was looking for.
You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye
How can you get taller in a week?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:31 ب.ظ
Good replies in return of this issue with solid
arguments and explaining everything regarding that.
sierraingersol.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:29 ب.ظ
Can I simply say what a comfort to uncover an individual who really knows what
they are talking about over the internet. You definitely
understand how to bring a problem to light and make it important.
More people really need to look at this and understand this side of
the story. It's surprising you aren't more popular since you surely possess the gift.
What causes painful Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 07:53 ب.ظ
Inspiring quest there. What happened after? Good luck!
Martina
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world
but I'm trying to get started and create my own. Do you need any
html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
Foot Problems
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:07 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant
post.
Lucie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:00 ب.ظ
Nice weblog here! Also your web site so much up fast!
What host are you using? Can I am getting your affiliate link for your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 04:07 ق.ظ
Pretty portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire
actually loved account your blog posts. Any way I'll be subscribing in your
augment or even I achievement you get right of entry to constantly rapidly.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 12:30 ق.ظ
You've made some really good points there. I looked on the web to
find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web
site.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:44 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great web site.
I stumbledupon it ;) I will revisit once again since
I book-marked it. Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to help other people.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر