تبلیغات
مهندسی اقتصادکشاورزی - اقتصاد چیست؟

اقتصاد چیست؟

نویسنده :نگین عباسوند
تاریخ:یکشنبه 8 آبان 1390-12:31 ب.ظ

اقتصاد چیست؟

اقتصاد دانشی است که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

اقتصاد خرد

 

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

 

اقتصاد کلان

 

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

 

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

 

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدید?استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدید? اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

 

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

 

اقتصاد چیست

 

انسان با توجه به تمایلی که به رفع نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 

موضوع علم اقتصاد

 

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

 

تعریف اقتصاد

 

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy   قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

 

ابزارهای اقتصادی عبارتند از : آمار كه شامل گرد آوری ، تحلیل و تفسیر انواع داده های عددی می شود ؛ حسابداری كه به رابطه میان تولید ، قیمتها ، سود ، موجودی انبار ، سطح كارایی و هزینه ها می پردازد ؛ و ریاضی كه نمودار های هندسی و نشانه دهی خیالی را برای گسترش نظریه های پیشرفته اقتصادی به كار می گیرد.

 

اقتصاددانان به تمام پدیدارهای انسانی ، در ارتباط با فعالیت هایی كه در جهت برآورده ساختن خواسته ها انجام می گیرد، علاقه مندند و پیوسته در پی یافتن راههایی برای تشریح اهمیت اقتصادی حوادث گذشته و كشف كارآمد ترین راه دستیابی به هدف های مطلوب هستند.

 

تجزیه و تحلیل اقتصادی به شدت بر « الگوسازی » تكیه دارد. الگوسازی برخورد ساده شده ای با دنیای اقتصادی است كه استفاده از منطق استنتاجی را برای تحصیل فرضیه های مفید عمومیت دادن به شرایط موجود در جهان واقعی ، مجاز می شمارد. برای تایید و تصدیق فرضیه هایی كه در الگو سازی بسط داده شده اند ، اقتصاد دانان اقدام به « تحقیقات تجربی » بر اساس گرد آوری و تحلیل اطلاعات واقعی موجود، می نمایند.

 

اقتصاد عملی یا مهندسی اقتصاد ، توجه خود را به مفاهیم عملی اصول اقتصادی و نظریه ها معطوف می دارد تا بتواند تغییر و بهبودی در اقتصاد به وجود آورد . اقتصاد توضیحی می كوشد تا انواع داده ها ، واقعیات ، و حوادث مربوط به جنبه خاصی از مشكل درونی یك اقتصاد را گردآوری و طبقه بندی نماید.

 

برای تمركز یافتن بر اندیشه مستقیم اقتصاد باید از سفسطه ی تركیب اجتناب نمود. به عنوان مثال:

 

اگر كشاورزی آنقدر خوش شانس است كه در یك سال به خصوص مقداری استثنایی محصول تولید نماید ، می توان به این نتیجه گیری درست رسید كه درآمدش افزایش خواهد یافت ، ولی این باور كه چنین نتیجه ای برای تمام كشاورزان یك گروه صادق است ، اشتباه خواهد بود . در حقیقت اگر ، تمام كشاورزان موفق به تولید بیش از حد متعارف در یك سال شوند ، به احتمال زیاد درآمد آنها كاهش می یابد ، البته با فرض آنكه دولت در جهت تثبیت قیمت اقدامی به عمل نیاورد . به بیان دیگر ، تعمیم ، هر چند هم كه در یك سطح تحلیل اقتصادی كاملاً صحت داشته باشد ، احتمالاً برای سایر سطوح اقتصاد درست نخواهد بود .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Thank you! Numerous write ups.

link for you cialis price we choice cialis pfizer india tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis great britain viagra or cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Beneficial forum posts. Many thanks!
cialis usa cost cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale cialis wir preise buy cialis online legal canada discount drugs cialis recommended site cialis kanada cialis cipla best buy online cialis
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis kamagra levitra cialis 10 doctissimo buying cialis overnight safe site to buy cialis online click now buy cialis brand ou trouver cialis sur le net canadian discount cialis cialis authentique suisse tadalafil 20mg are there generic cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Many thanks, Excellent information!
free generic cialis cialis 5 mg effetti collateral viagra cialis levitra only now cialis 20 mg we recommend cheapest cialis buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico cialis qualitat cialis arginine interactio generic cialis pill online
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Very well voiced indeed. .
look here cialis order on line cialis cipla best buy cialis tablets for sale generic cialis tadalafil cialis wir preise achat cialis en itali generic cialis pill online cialis for sale in europa look here cialis order on line where to buy cialis in ontario
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Thank you. I enjoy this!
walgreens price for cialis cialis prezzo al pubblico cuanto cuesta cialis yaho cialis pills only best offers 100mg cialis cialis generico in farmacia cialis great britain can i take cialis and ecstasy cialis australia org cialis manufacturer coupon
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You mentioned it fantastically.
cialis side effects cialis australian price cialis bula cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg para diabeticos cialis generico online preis cialis 20mg schweiz price cialis per pill cialis 20mg preis cf we like it cialis price
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Really lots of great facts!
cialis prezzo di mercato cialis authentique suisse venta cialis en espaa look here cialis order on line generic cialis cialis venta a domicilio link for you cialis price tadalafil purchase once a day cialis try it no rx cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ب.ظ

You stated it exceptionally well!
canadian drugs generic cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis online napol cialis pills in singapore cialis australian price cialis taglich buy cialis uk no prescription buy cialis online nz click now cialis from canada
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Effectively expressed indeed! .
we recommend cheapest cialis cialis farmacias guadalajara opinioni cialis generico cialis price thailand brand cialis generic cialis in sconto side effects for cialis ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg para diabeticos cialis tadalafil
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis 5 mg effetti collateral cialis ahumada generic cialis at the pharmacy cialis online napol cialis 20 mg cut in half cialis pills in singapore we like it safe cheap cialis precios cialis peru cheap cialis cialis uk
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 08:17 ب.ظ

You reported this really well!
callus how much does a cialis cost enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis cialis generico online we choice cialis uk cialis flussig cialis tadalafil cialis kamagra levitra price cialis per pill
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of postings!

40 mg cialis what if i take compare prices cialis uk achat cialis en suisse buy online cialis 5mg how does cialis work buying cialis on internet generic cialis with dapoxetine cialis arginine interactio generic cialis pill online cialis cost
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Very well expressed really! .
miglior cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis mit grapefruitsaft where to buy cialis in ontario cialis patentablauf in deutschland cialis sans ordonnance cialis ahumada buy name brand cialis on line cuanto cuesta cialis yaho usa cialis online
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Great posts. Thanks.
cialis per paypa weblink price cialis cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris we use it cialis online store if a woman takes a mans cialis cialis pills boards cialis kaufen wo cialis for daily use cialis coupon
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis 10 doctissimo cialis qualitat american pharmacy cialis pastillas cialis y alcoho import cialis cialis 20 mg best price cialis online holland overnight cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria side effects of cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:38 ب.ظ

Nicely spoken really. !
cialis pills online prescriptions cialis 40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online buying cialis in colombia low dose cialis blood pressure cilas buy cialis link for you cialis price cialis coupons printable
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 9 مهر 1397 10:31 ق.ظ

Really all kinds of good advice.
cialis dosage recommendations venta cialis en espaa cialis dosage recommendations generic cialis 20mg uk deutschland cialis online cialis generika generic cialis levitra order generic cialis online how do cialis pills work cialis in sconto
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 10:03 ق.ظ

Useful information. Cheers!
canada drugs online trust pharmacy canada canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies shipping to usa canadian online pharmacies canadian drugs online pharmacies legitimate canadian drug pharmacy canada plus canadian pharmaceuticals online
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:47 ب.ظ

You mentioned it wonderfully.
viagra pharmacy prices buy viagra online no prescription how to buy viagra without prescription can i buy viagra without a prescription order viagra online sildenafil citrate tablets buy generic viagra online usa order viagra cheap order viagra online usa can i buy viagra
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

Really all kinds of good facts.
look here cialis order on line cialis pills in singapore cialis generico online cialis daily reviews viagra vs cialis compare prices cialis uk cialis daily new zealand brand cialis nl cialis lilly tadalafi cialis professional yohimbe
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:57 ب.ظ

Seriously a lot of awesome advice.
cialis australian price cialis professional from usa buy original cialis cialis flussig can i take cialis and ecstasy cialis therapie tadalafil 20mg click now cialis from canada cialis for bph achat cialis en suisse
http://viabiovit.com/viagra-professional-100mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

Very good knowledge. Kudos!
buy viagra without rx sildenafil online pharmacy buy viagra online without viagra to buy online generic pharmacy online how do i buy viagra online cheapest viagra online get viagra prescription online viagra online pharmacy usa can i buy viagra
http://babecolate.com/generic-cialis-professional-20mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:13 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
safe dosage for cialis brand cialis nl cialis 20 mg effectiveness chinese cialis 50 mg wow cialis 20 cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie what is cialis cialis 5mg prix cialis 20 mg effectiveness
купить в днепре фитнес резинки
سه شنبه 15 خرداد 1397 04:09 ب.ظ
петли для тренировок днепр
фітнес резинки жіночі купити дешево
купить резинку для фитнеса
bazo
купить резиновые петли украина
спортивная резинка
фитнес резинки купить одесса
фитнес ризинки
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:09 ب.ظ
резинки для фитнеса распределение
купить резинку для фитнеса харьков
магазин в котором продаётся резина для фитнеса
фитнес резинки александрия
резинка для фитнеса ironmaster
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:37 ب.ظ

Amazing a lot of good information.
viagra prescription generic sildenafil citrate uk online pharmacy viagra buy viagra online cheap uk buy viagra uk no prescription online pharmacy sildenafil generic viagra uk online buy viagra online uk viagra pharmacy uk where can i order viagra online
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 10:36 ب.ظ

Thank you, I like it.
tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona cialis 5mg buying cialis overnight venta cialis en espaa cialis dosage amounts generic cialis in vietnam cialis per paypa cialis generico lilly 40 mg cialis what if i take
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 01:05 ق.ظ

Really many of excellent tips.
american pharmacy cialis tesco price cialis cialis kamagra levitra what is cialis cialis 20mg preis cf cialis 100 mg 30 tablet cialis name brand cheap american pharmacy cialis cialis professional from usa cialis cipla best buy
طراحی سایت مشهد
یکشنبه 3 دی 1396 07:23 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30